STOPKA REDAKCYJNA

Wydawca i odpowiedzialny za treść: Tilo Heinrich

Rodelpark Oderwitz UG (ograniczona odpowiedzialność)
reprezentowany przez GF Tilo Heinrich
Spitzbergstrasse 4 a-b
02791 Oderwitz

Telefon: (035842) 2 62 73
Faks: (035842) 2 56 28

Strona internetowa: www.rodelbahn-oderwitz.de
E-mail: th@rodelbahn-oberoderwitz.de